ข่าว

Loading...

Thursday, December 2, 2010

ความถี่ไฟฟ้า (F) มีหน่วยป็น Hz

ความถี่ไฟฟ้า (F) มีหน่วยป็น Hz
F = 10 Hz
F = 100 Hz
F = 1000 Hz   = 1 KHz
F = 10000 Hz  = 10 KHz
F = 100,000 Hz  = 100 KHz
F= 1,000,000 Hz = 1MHz
F= 1,000,000,000 = 1Ghz

No comments:

Post a Comment