ข่าว

Loading...

Thursday, December 2, 2010

วงจรไฟฟ้าแบบขนาน

วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
PARALLEL
พาลาเรล

คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

1.แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายไฟเสมอ

2. กระแสไฟฟ้าที่มีการแยกไหลไปตามสาขาของอุปกรณ์ที่ต่อและนำมารวมกันจพต้องได้เท่ากับที่จ่ายออกไปเสมอโดย

I1 + I2 = I+ กระแสรวม
1A + 1A = 2A

3. หากหลอดไฟหลอดหนึ่งหลอดใดขาดหลอดที่เหลือยังติดสว่าง

No comments:

Post a Comment